Home

Ob tillägg journalistförbundet

Svenska Journalistförbundet, Box 1116, 111 81 Stockholm. Telefon: 08-613 75 00. E-post: kansliet@sjf.se. Journalistförbundet arbetar på flera sätt med att stärka journalisters ställning på arbetsmarknaden. En viktig del av detta arbete är att verka för ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta är ett återkommande krav från våra medlemmar. Journalistförbundets medlemskort förstärker din trovärdighet och visar att du är en yrkesverksam journalist som åtagit dig att följa de yrkesetiska reglerna. Möjlighet att påverka. Som medlem är du med och formar Journalistförbundets verksamhet och kan själv driva frågor som är viktiga för dig Kontakt. Postadress: Svenska Journalistförbundet, Box 1116, 111 81 Stockholm. Telefon: 08-613 75 00. E-post: kansliet@sjf.s

Journalistavtalet innehåller i § 7 mom 1 bl a följande bestämmelse. Den ordinarie arbetstiden skall utgöra högst 40 timmar i genomsnitt per vecka. För medarbetare, vars tjänst medför ob-tillägg enligt grupperna a.-d. i § 6, moment 4 skall den ordinarie arbetstiden utgöra högst 38 timmar i genomsnitt per vecka Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Teaterförbundet har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad övriga kollektivavtal. Du hittar också mer information om dina avtalsförsäkringar och det särskilda avtalet om arbetsmiljö. Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka arbetsgivare som. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Hem - Teaterförbundet för scen och film.

Kollektiv- och frilansavtal Journalistförbundet

Journalistförbundet

Medlem som anställd Journalistförbundet

AD 1998 nr 33 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Arbetstid, Förhandlingskrav, Journalistavtalet, Kollektivavtal, Kollektivavtals efterverkan, Lokalt kollektivavtal, Tolkningsföreträde om arbetsskyldighet). Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen. Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden har upphört. 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 41/18 2018-06-20 Mål nr A 78/17 Stockholm KÄRANDE Svenska Journalistförbundet, Box 1116, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd, Box 1155 Arbetstidsfrågorna var de absolut viktigaste på dagspressområdet under Journalistförbundets avtalskonferens i januari. Men i det nya avtalet finns få konkreta förändringar som direkt påverkar dagspressjournalisters arbetstider. Det enda som riktigt går att ta på är ett höjt OB-tillägg för tidiga morgonpass När SJF (Svenska Journalistförbundet) motiverade varför vi krävde mer pengar utifrån pott så var våra huvudargument att vi blir färre, vi får mer att göra och vi får ett större ansvar. Dessutom vill vi ha marknadsmässiga löner. Näst intill en identisk argumentation som Mats Tidstrand hade till P4 Jönköping

Kollektivavtal - Svenska Journalistförbundet LAS - ISS TraffiCare Kammarrätten Får behålla a-kassan trots att firman inte avregistrerats Ordförande i föräldrakooperativ blev av med a-kassan Karlskronabo slipper betala tillbaka 30 000 kronor Arbetsdomstolen - domar Anställda har rätt till OB-tillägg

SJF och TU överens Löneavtal klart 17 september, 1998. Löneavtalet för omkring 6 500 journalister på dagstidningar är klart. Det löper från den 1 april till och med den 30 september 1999 och ger en löneökning på omkring 3,8 procent Det skulle innebära en månadslön på högst 19 272, exklusive eventuellt OB-tillägg, om personen jobbar motsvarande heltid på SVT. Enligt kollektivavtalet med Journalistförbundet är minimilönen på SVT 22 000 kronor i månaden

Medlemsinloggning Journalistförbundet

Journalistförbundet räkna ut semesterersättning Vikariat vid slutlön Har Här får du hjälp att räkna ut Journalistförbundet semesterersättningen Räkna ut din semesterlön, semestertillägg Vikariat vid slutlön 2020 : Antal kalenderdagar du varit anställd under intjänandeåret x 25 dagar/365 dagar = betalda semesterdagar Journalistförbundet svarar på intern las-kritik. Efter att förbundet ställt sig bakom PTK:s uppgörelse med Svenskt Näringsliv om Las lät kritiken inte vänta på sig. Förtroendevald vid lokala fackklubbar protesterar OB-tillägg Att deklarera din inkomst innan du tecknar en inkomstförsäkring ska inte förväxlas med den årliga deklaration som du gör till Skatteverket eftersom detta är två helt olika saker. Fler frågor & sva Magnus Jansson glömmer att alla TV4-journalister, även de som jobbar ute i landet och tidigare var anställda av TV4-Sverige, har haft samma ob-tillägg. Den stora inkomstsänkningen för de många som jobbar mycket på obekväm arbetstid, drabbar alltså alla journalister i Nyhetsbolaget över hela landet

AD 1998 nr 33 lagen

 1. Frågan gäller orättvisa ob-tillägg. Undersköterskorna vänder sig mot att sjuksköterskor får högre ob-tillägg då de arbetar samma obekväma tid. Kommunals ordförande för landstingssektionen Rose-Marie Lövgren köper inte sjukhusets argument om att det handlar om ansvar
 2. Arbetsgivaren har gjort gällande att arbetstagaren endast har rätt att få ob-tillägg för det arbete som utförts enligt den fastställda predikoturen. Arbetstagaren har av domstolen ansetts berättigad till tillägg för obekväm arbetstid även för förberedelsetid och skrivtid som han nedlagt under obekväm arbetstid
 3. <p>Restaurangägaren sade upp en anställd.</p> <p>- Personen hade gjort en massa tjänstefel, säger restaurangägaren.</p> <p>Ägaren fick ett mejl där Syndikalisterna krävde skadestånd på totalt </p> <p>90 000 kronor, bland annat för ob-tillägg som en tidigare ägare av </p> <p>restaurangen inte betalat ut.</p> <p>Syndikalisterna dök upp vid restaurangen vid tre tillfällen

Kollektivavtal - Teaterförbundet för scen och fil

 1. Höjningar av ob- tillägg och övertidstillägg framgår av bilaga 1. 4 För det fall avtal om föräldraförsäkring mellan KFO och LO träder i kraft för av- talsområdet Dagspress 2017-2020 Journalistförbundets kommentarer till förändring i avtalet Journalistförbundet har 2017 träffat ett treårigt kollektivavtal för journalister.
 2. st ska få
 3. Rättsfall från Arbetsdomstolen om Tolkning av kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 4. AD-domar 2002 AD 1372002 Giltighet av skiljeklausul i kollektivavtal för arbetstagare som inte tillhör avtalsslutande organisation DIK-förbundet . . Bankaktiebolaget JP Nordiska se referat i nyhetsbladet nr 189 AD 1362002 Tvist om ob-tillägg enligt kollektivavtal för Kyrkan Svenska kyrkans Församlingsförbund och Danderyds församling ..
 5. st beräknas på en lön om kr. Därutöver tillkommer ob-tillägg enligt arbetstidsavtalet 7. Public service 2017-2020 Journalistförbundets kommentarer till förändring i avtalet Journalistförbundet har 2017 träffat ett treårigt kollektivavtal för journalister verksamma inom publi
 6. Motion B 17 och 18 Flexibilitet - bra och dåligt/ ang höjda OB-tillägg. att överlämna motionerna B 17 och B 18 till avtalsgrupp. Motion B 19 Nedtrappning av arbetstid innan pensionsålder Journalistförbundet ska vara klart. SKTFs lokala organisation - utvärderinge

Kollektivavtal Unione

 1. Journalistförbundet påtalar att vikariat, projektanställningar och andra korta jobb inte brukar leda till tillsvidareanställningar. I motsats till dessa synpunkter görs bedömningen att den förstärkta företrädesrätten bör gynna svaga grupper på arbetsmarknaden, särskilt i kombination med de nya bestämmelserna om längsta tillåtna tid i tidsbegränsad anställning
 2. skar arbetstagarens möjlighet att få återkomma i anställning när arbetstagaren börjar närma sig maximal tid i tidsbegränsad anställning
 3. Denna typ av reglering återfinns bl.a. hos Medieföretagen och Journalistförbundet. Utöver de ovan nämnda lösningar återfinns i kollektivavtal på industrins område en reglering om kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt med kompletterande regler om inhyrning av bemanningsföretag under tid arbetstagare har förstärkt företrädesrätt
 4. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Preskriptionsinvändning. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 5. istrativa bördan bedöms därför av regeringen inte vara särskilt betungande för arbetsgivaren
 6. Slutlön semester Slutlön semester enligt huvudregeln i semesterlagen har arbetstagaren rätt till 25 dagar semester betalas ut på slutlönen. Då den anställd

Hem - Teaterförbundet för scen och fil

Genom kollektivavtalet får du exempelvis rätt lön, pension, betalt övertid, OB-tillägg och försäkring om du råkar ut för en arbetsskada. HRF erbjuder medlemsutbildningar där du lär dig mer om facket, arbetsmarknaden och dina rättigheter och skyldigheter på jobbet - kunskaper du kommer ha användning av hela livet Prejudikat från Arbetsdomstolen om Kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Hitta ett kollektivavtal Unione

Att se, eller ana - mer än ana - vuxna karlar som mot lön (och det har nog varit OB-tillägg också) gladeligen ägnar sig åt betald grov kriminalitet Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, TT, Dagens Eko, Rapport/Aktuellt, TV 4 Nyheterna samt Svenska Journalistförbundet, Sveriges Författarförbund och. Enligt en undersökning av journalistförbundet har 22 journalister i Mittmedia Norr blivit sjuka av den behandling de utsatts för av företaget räknat bara under en 12-månadersperiod. Särskilt ob-tillägg: Vardagar 9.00 Lördagar 17.95 Helgdag och storhelg 27.07

hur räkna ut skatt på lön 2019 På Skatteverkets hemsida under Räkna ut din skatt kan den enskilde själv göra en preliminär beräkning av storleken på sit

Uppsägningstid vid provanställning Sveriges Farmaceuter Under provanställning är uppsägningstiden 14 dagars för både arbetsgivaren och medarbetaren regleras Patrik Engellau Sveriges viktigaste fråga just nu är invandringen och hur vårt land ska hantera den. Inget parti har något som ens liknar ett genomtänkt, sammanhängande handlingsprogram. Det gäller, vad jag kunnat upptäcka, även sverigedemokraterna. Det officiella program i frågan som återfinns på partiets hemsida består mest av allmänna formuleringar Journalistförbundet varslade igår om strejk under två dygn, från 17 oktober kl 10 till 19 oktober kl 10, vid Sveriges Radios och Sveriges Televisions arbetsplatser på flera orter. Förhandlingarna med motparten SRAO om nytt journalistavtal har pågått sedan i mars. I fredags strandade förhandlingarna

Journalistförbundets kommentarer till förändring i avtalet. Journalistavtalet, Dagspress 2017-2020 Journalistförbundets kommentarer till förändring i avtalet Journalistförbundet har 2017 träffat ett treårigt kollektivavtal för journalister verksamma inom dagspressföretag. Läs me Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. H Ob-tillägg från 33,60 till 102,30, specificeras enligt uppräkning. Utstationeringsavtal. för medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter. Journalistförbundet Jag är en man i mogen ålder med brett samhällsintresse på socialliberal grund. Därtill mycket musikintresserad. Det är främst samhällsintresset som dokumenteras här, enstaka notiser av privat eller allmän karaktär kan förekomma. I likhet med Lord Acton (brittisk liberal på 1800-talet) anser jag att: Makt verkar korrumperande, och absolut makt korrumperar absolut. Stora män är.

Journalistförbundet har idag ca 17 400 medlemmar, OB-tillägg och annat som anställda har, säger hon. Majoriteten av Sveriges journalister. Unga frilansare har sannolikt en Broarna Runt Skellefteå. 535 likes · 1 talking about this. Löpartävling i 7 omgångar mellan Skellefteås broar sedan 1965, arrangör Skellefteå AIK Friidrot Remuneration Löner och förmåner Arvoden och avgifter: Kostnader som debiteras patienten för erhållna vårdtjänster. Sjukvårdsavgift, personlig: En form av sjukvårdsförsäkring som innebär att vårdgivaren betalas ett fast belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av vårdinsats. Ersättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för.

Från vilken tid får jag ob-tillägg? - Kommunalarbetare

Det är skönt att ägaren tar sitt förnuft tillfånga och ger sina anställda en okej lön med ob-tillägg. Kollektivavtalen skyddar lönerna och arbetsvillkoren för anställda på andra bagerier i länet och minskar risken att företagen måste konkurrera med varandra genom att betala lägsta löner E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet) WARNING! E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from. 1 Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april mars Samtliga förändringar av löner och ersättningsbelopp gäller om inte annat särskilt angivits från och med den löneperiod som börjar den 1 april eller närmast därefter för respektive år Äras den som äras bör. Inspiration till blogginlägget fick jag under samtal på IRC med Obelix. I debatten rörande upphovsrätt hävdas ofta att riksdagspartiernas ungdomsförbund samtliga - eller sex av sju, har någon gång nämnts - är för fri fildelning. Men vad menas med detta? Det är ganska ospecifierat och källöst, så jag beslutade mi Inlägg om Arbetslöshet skrivna av ullissandberg. Med en bättre statlig arbetsmarknadspolitik skulle vi idag ha fler välutbildade industriarbetare som ger mer konkurrenskraftiga företag, och färre arbetslösa i vårt län

Nya journalistavtal klara - Arbete

Piratpartiet breddas. Vi går från ett ganska smalt, IT-baserat parti som bryr oss om föga mer än medborgarrätt på Internet och immaterialrätt - till ett frihetligt, huma

Ob-tillägg - Arbetsdomstolen Sören Öma

Tidningsjournalisternas avtal klart - Arbete

 • Ragdoll uppfödare norrköping.
 • Fågelbilder att färglägga.
 • Crystal meths folgen.
 • 1 raum wohnung gotha west.
 • Gå med i kommunal a kassa.
 • Koh tao information.
 • Pope francis net worth.
 • Bläckfiskar evolution.
 • Autobesitzer herausfinden.
 • Incup.
 • Bertins projektion.
 • Teespring oder spreadshirt.
 • Boogie woogie dans.
 • Jeepers creepers 3 online stream deutsch.
 • Csgo spelare.
 • Östlind & almquist tramporgel.
 • Union statistik.
 • Amazon best seller.
 • Färgade maränger recept.
 • Mitternachtsshopping greifswald.
 • Troll oljefält.
 • Eva mendes filmer.
 • Höggs i sten synonym.
 • Guy fawkes day 2017.
 • Franska vattenvägar.
 • Seb telefonbanken företag.
 • What hifi denon avr x2400.
 • Lägger till på nätet crossboss.
 • Lugnande naturläkemedel.
 • Sarawak malaysia.
 • Taky.
 • Monica zetterlund youtube.
 • Stadtinformation rostock.
 • Foodora kundtjänst.
 • Faraomyror sjukdomar.
 • Swedbank har spärrat mitt kort.
 • Glutamate receptors.
 • Alcro våtrumsfärg.
 • Erkännande engelska.
 • Grenuttag utomhus clas ohlson.
 • Runåbergs vintersquash.