Home

Muntlig presentation svenska som andraspråk

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube En genomgång av hur du skapar en muntlig presentation i kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk - Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. - Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan. Texter - Skönlitteratur för barn Svenska/Svenska som andraspråk. Muntligt framträdande. Syfte. Syftet är att leka fram lust att tala inför andra, dels med en metod, dels med trevligt samtalsunderlag. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola En film om vad man ska tänka på när man gör en muntlig framställning

Kursplan - Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Du hittar bedömningsstöd i kurserna Svenska 1, 2 och 3 samt Svenska som andraspråk 1,.

Svenska som andraspråk 2 - Muntlig presentation - YouTub

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer Kommunikation › Muntlig framställning › Presentation Presentation. Text; Aktiviteter; Inspiration Det är bra att lära sig några knep. Då går det lättare att göra din presentation. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Svenska som andraspråk gratis. Prova Logga in

Svenska som andraspråk 1 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk,. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebook-grupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål

När något är muntligt handlar det om att prata - alltså något du gör med munnen. Du gör det redan på olika sätt hela tiden. Du berättar saker för kompisar, förklarar för småsyskon eller frågar en främling om vägen. I skolan blandar du muntliga presentationer med skriftliga (alltså presentationer med text) Även du som läser Svenska som andraspråk ska genomföra samtliga nationella prov i ämnet. I de nationella proven kommer dina kunskaper i det svenska språket att provas både muntligt och skriftligt genom olika delprov och uppgifter - Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. - Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan. Texte

Vi vet att muntlig interaktion är viktig – men hur

Muntlig framställning SVE 1 och SVA 1 - YouTub

 1. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskarav åk
 2. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, hämtat från Kontext, Svenska som andraspråk 2-3 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014:138-139)
 3. Svenska som andraspråk - Informerande text och informerande tal https: //start De skall också öva sin förmåga att granska källor. I uppgfiften ingår också att hålla en kortare informerande muntlig presentation. Grundskola 7 - 9 Svenska som andraspråk
 4. Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 Svenska som andraspråk 2 Kursen svenska som andraspråk 2 omfattar punkterna 1-8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp
 5. - Inför presentationen: Förbered dig väl, så att du är trygg med vad du ska säga. Tänk på att de allra flesta är vänligt inställda till den som står där framme (de vet ju själva att det kan vara jobbigt och nervöst). Lägg inte heller för stor vikt vid presentationen - ditt liv står inte och faller på om du lyckas eller ej

Om Podpoesi i skolan, svenska och svenska som andraspråk Materialet vill uppmuntra till lärande där flera olika moment inkluderas genom: r Övningar med ett tydligt syfte. r Övningar där eleverna utvecklar varandras lärande. r Övningar som uppmuntrar till att läsa, analysera och reflektera över texter av olika slag. r Övningar som uppmuntrar till samtal om modern poesi Delprov A: muntlig framställning Exempel på uppgift - svenska 1 och svenska som andraspråk 1 EXEMPEL - Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, kurs 1 Delprov A: muntlig framställning Detta ska du göra: Din uppgift är att hålla ett anförande inom temat I andras ögon som handlar om kommunikation, påverkan och identitet Svenska som andraspråk B, 100p. KURSKOD: SVA 1202. Prövningsdelar. Att presentera muntligt. Studera avsnitten om att tala i Josephson eller Norrby m.fl. Förbered en muntlig presentation på ca 5 minuter • Argumenterande text med muntlig presentation Svenska som andraspråk 2 & 3 kapitel 4-6 (betygsmatris s. 426-427, 432-433, 436). Skriv en argumenterande text, som du sedan presenterar muntligt. Den skriftliga uppgiften ska genomföras under 180 minuter och liknar det nationella provet, delprov C, som gjordes på kursen svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2 - Muntlig presentation - Duration: 6:53. Sokratis Alfarra 13,825 views. Tips om muntlig presentation 1/5 - Hantera din nervositet när du pratar inför publik

Svenska som andraspråk 1. Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1-8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument Svenska som andraspråk, grundläggande nivå Muntlig presentation 1. Du ska med egna ord berätta om den bok du har läst och beskriva handling, personer och miljö. Vad har gjort starkast intryck, förklara vilka känslor och tankar du tror att författaren vill förmedla. 3

Min favoritlåt - Muntligt framträdande Muntliga presentationer och muntligt berättande - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Syftet med upplägget är att eleverna ska få bättre förståelse för hur man analyserar en text och presenterar detta Muntlig presentation Här kommer uppgiften som ska presenteras på ONSDAGEN den 29 april (vecka 18) Muntlig presentation . Typiskt polskt! Typiskt svenskt! Typiskt turkiskt! Typiskt iranskt! Typisk japanskt! Ämnesbloggen för svenska som andraspråk på grundläggande niv. Svenska som andraspråk Kurser i ämnet: Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar Med rätt presentationsteknik får du människor att bli intresserade. Text+aktiviteter om presentationsteknik för årskurs 7,8, Hitta Svenska som andraspråk Presentation på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Svenska som andraspråk Presentation för inspiration

Muntligt framträdande - Lektionsbanken

Muntlig framställning (Svenska 2 och Svenska 3) - YouTub

- Muntlig presentation - Författare - Lyrik - Krönika/Arg. insändare - Brev - Svenska språket - Värdegrund - Självskattning . Litteratur: Asker, Kristina, Grundhjulet, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning(2017), Sanoma Utbildning AB, Stockholm Ämnesplaneringen i svenska som andraspråk (sva) 21 Färdigheter och kunskapsområden i sva 22 Förklarande text - eget skrivande eller muntlig presentation 66 Vecka 4. Förklarande text - eget skrivande eller muntlig presentation 67 Termin 3. Modul 11. Argumenterande text (4 v.) 68 Modulmål för modul 11 i sva 6 Välkommen! Jag heter Anna Kaya, är lärare i svenska som andraspråk och arbetar 50 % som samverksansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet och 50 % som lärare i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna kommun. Jag har även ett uppdrag som SVA-utvecklare i Sollentuna kommun

Svenska som andraspråk - Skolverke

Prövning Svenska som andraspråk 3 (SVA03) Lärobok och litteratur • Sätt full fart. (kapitel 3, 5, 6 och 7). • Texthäfte till nationella provet (lämnas ut av läraren). • Kompendium 1 för utredande text (lämnas ut av läraren vid provtillfället). • Kompendium 2 för litteraturanalys (lämnas ut av läraren) efter provtillfälle 2. • En modern roman som Korparna av Tomas. Det här arbetsområdet handlar om muntligt anförande och presentationstekniska hjälpmedel och de kunskarav som området behandlar är kopplade till Svenska 1 på gymnasiet. Själva upplägget går så klart att använda på andra kurser även om kunskaraven är annorlunda. Låna och inspireras helt enkelt EEME - ationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, kurs 3 Delprov B muntlig framstllning - bedömning Kommentarer till bedömningsmatriserna Följande avsnitt innehåller förklaringar och kommentarer till bedömningsmatri-serna samt exempel på hur de har tolkats. I de kommentarer som följer behandlas svenska 3 och svenska som.

Ämne - Svenska - Skolverke

Muntlig framställning

Kapitel 1B Du äger presentationen - muntlig framställning inför grupp Nationellt kursprov Nationellt kursprov Introducera Modersmål och svenska Kapitel 5B Du äger språket - Svenska och modersmål Modersmål och svenska Kapitel 5B Du äger språket - Svenska och modersmål Kunskapsmätning Modersmål och svenska Lärarhandledning. Svenska som andraspråk 1. Kurskod: SVASVA01. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och. 5. Delprov B: muntlig framställning I delprov B bearbetas provets tema ur ett brett perspektiv, och eleverna ges relativt stor frihet att påverka arbetets innehåll. Delprovet innebär att eleven ska hålla ett argumenterande anförande inför klasskamraterna. Uppgiften är densamma för svenska och svenska som andraspråk, me

Träna uttal | Svenska som andraspråk

Språkjämförelse - Svenska och svenska som andraspråk

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 7 Ärentunaskolan På Ärentunaskolan arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 7. - Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv Gymnasiekursen svenska som andraspråk 2 (100p) är en kurs inom ämnet svenska som andraspråk (SVA). Kursens innehåll är: - Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som

Presentation - läromedel till lektion i SVA åk 7,8,

Matris i Skolbanken: Svenska som andraspråk

Muntligt anförande. Bokrecension. Referat. Praktiska skrivelser. Talspråk och skriftspråk. Bellman. Att använda källor. Bra att veta: Svenska som andraspråk 2 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång. En kurs med mycket att läsa och skriva, vilket tar tid Grundläggande Svenska Som Andraspråk - nationell delkurs 4, 200p. Du får fortsätta träna på hörförståelse och muntliga presentationer. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering Svenska som andraspråk 1 är en kurs inom ämnet svenska som andraspråk vilket ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P I kursen arbetar du bl.a. med skriftliga arbeten och texter för kommunikation och reflektion och med muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Du arbetar med olika texttyper och lär dig att använda texttyperna i din Svenska som andraspråk 3, Distans Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk,.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i

 1. Svenska som andraspråk (sva) CSN, studieekonomi. Viktigt om slutbetyg. Frågor och svar / / / / Prövning i sva. En prövning innebär att Tala Innan provet ska du spela in en videofilm där du gör en muntlig presentation. Vid provtillfället ska du ha samtal med läraren om boken du har läst, och besvara frågor som läraren ställer
 2. Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4, 200 poäng Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4 är den sista kursen innan du är behörig att söka kurser på gymnasienivå. I kursen ingår läsförståelse, hörförståelse, muntlig presentation, skriftlig framställning där du övar på att skriva fo..
 3. Här kommer några tips som kan hjälpa dig förbättra dina korta muntliga presentationer: 1. Anteckna allt du kommer på om ditt ämne. Använda gärna nyckelord. 2. Precisera ditt ämne. Om du till exempel ska tala om hundar gör du bäst i att avgränsa ämnet, exempelvis till hunden som husdjur, en hundras eller liknande. 3
 4. Svenska/Svenska som andraspråk. Muntligt framträdande med heartmaps. Syfte - Lust att tala. Syftet är att på ett avslappnat sätt få fram lusten att tala inför andra i den lilla gruppen. Muntliga berättelser och presentationer för olika mottagare
 5. Muntlig presentation Svenska 1. Det finns olika infallsvinklar när det gäller hur man ska starta igång en kurs. När det gäller svenska kan det till exempel handla om att komma igång med läsning så fort som möjligt eller att låta eleverna börja skriva så att man får en uppfattning om deras förmågor på det området

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan 4 Muntlig presentation: Utredande föredrag - Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. - Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare Berätta roliga historier i grupp och gör en underhållande presentation. Text+aktivitet om muntlig framställning för årskurs 7,8,9. Berätta roliga historier i grupp och gör en För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk Grundvux: Svenska som andraspråk, delkurs 3 Ylvas e-mejl. fredag 13 november 2020. Nästa vecka: Jag skrev fel i bloggen angående den muntliga presentationen. Förlåt! Du ska istället hålla din muntliga presentation om något svenskt eller om ditt drömyrke/framtidsyrke på tisdag, 10/11 Svenska som andraspråk 1 (SVA01) presentation ska vara 5-10 minuter och beskriva miljö, att du ska ha en åsikt som du även presenterar muntligt inför läraren. Provtillfälle 1 äger rum det datum du får på anmälningsblanketten till prövningen. Provet upattas ta fem timmar En nedskriven version av ett muntligt tal i Svenska, där eleven presenterar Jonathan Swifts bok Gullivers resor. Fokus ligger bland annat på författaren och den tid som boken skrevs i, samt bokens samhällskritiska undertoner, inledning och språk. Vidare så redogör eleven även för sin personliga läsupplevelse

Pedagogisk planering i Skolbanken: Jämföra modersmålet med

Muntliga presentationer (Svenska som andraspråk > Tala

 1. att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten strukturerade
 2. uter! På torsdag och fredag är det inga vanliga lektioner i svenska som andraspråk. Dessa lektioner kommer endast att vara till för de elever som ska göra omprov
 3. Muntligt framträdande Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 4-6 Del 1 av 1 i Spoken word - Att skriva fri vers Syfte Syftet är att leka fram lust att tala inför andra, dels med en metod, dels med trevligt samtalsunderlag
 4. Muntligt framträdande - gestalta filmer och böcker Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 4-6 Syfte Uppgiften går ut på att gestalta centrala delar ur en film, bok eller saga med hjälp av bild och berättande text eller.
 5. Svenska som andraspråk Grund Muntlig presentation . Framförande. Förbered en muntlig presentation av er dialekt. Tänk på: Presentationen ska förberedas väl tillsammans och alla i din grupp ska veta vad de andra i din grupp ska säga. Det är ett grupparbete
 6. Muntlig interaktion i akademiska sammanhang vänder sig främst till dig som har svenska som andraspråk. Boken passar lika väl för kurser vid universitet och högskola som för avancerade kurser i svenska som andraspråk på gymnasium och inom vuxenutbildning

Nationella prov Svenska som andraspråk - Studienet

 1. Svenska som andraspråk 3. Kursen svenska som andraspråk 3 omfattar punkterna 1-6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare
 2. Kommunikation › Muntlig framställning › Presentera › Presentera en hjälte › Förbered presentationen Presentera. För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk. Logga in. Förbered presentationen Ändringar sparade Bakåt Nästa Behöver du hjälp.
 3. Muntligt berättande. Muntlig kommunikation. Samtal. Kom igång med talet. Hålla tal. Retorik. Argumentation. Presentation. Behöver du hjälp? Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 supportse@clio.me Clio Svenska som andraspråk Högstadiet Om Clio Om portalen Om författarna I.
 4. Svenska som andraspråk, grundläggande nivå, 200p . I prövningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå ingår flera delar. Du ska skriva, läsa, diskutera och muntligt presentera uppgifter. Du ska bland annat visa att du kan argumentera, resonera och vara källkritisk
 5. Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, 700p GRNSVA2 Innehåll och kunskarav olika samtalssituationer och beslutsprocesser och att sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare
 6. dre regelbundna i åk 6 till åk 9. Förbereda muntliga presentationer. Förarbete till uppgifter, t ex intervju, samla material, läslogg

Muntligt berättande finns med i skolans kursplaner [5] i svenska och i svenska som andraspråk. Skolverket tar också upp vikten av muntligt berättande i förskolan [ 6 ] . Det finns universitetskurser [ 7 ] i ämnet och det finns flera exempel på lärarutbildningar som undervisar i hur man muntligt kan använda berättelsen och berättandet som ett pedagogiskt verktyg Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). I detta dokument synliggörs föreslagna likheter och skillnader mellan kursplanerna. Åk 1-3 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språke Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Vill du känna dig säkrare i muntlig kommunikation på din utbildning? Denna kurs behandlar kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik Andra kurser inom Svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk 1, 160 p; Svenska som andraspråk 1, FLEX, 100 p; Svenska som andraspråk 2, 100 p; I kursen ingår muntlig framställning, olika sätt att skriva, läsning av modern litteratur samt reflektion och språkriktighetsfrågor utifrån ett andraspråksperspektiv Svenska som andraspråk 1, Distans Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer

Video: Pedagogisk planering i Skolbanken: Muntlig framställnin

Svenska som andraspråk 3 - Google Doc

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå - Allmän kurs. diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och egna filmer är andra sätt att redovisa. Vi har en kursbok i svenska och övar på att läsa, tala, skriva, lyssna och förstå Svenska som andraspråk A. (hp, HT20/21, vecka -, 25%. hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 25%.). Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och språkinlärning. Kursen ger dig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk och ger även en stadig grund att stå på för. Svenska för mig passar lika bra på gymnasiet som inom vuxenutbildningen. Svenska för mig 1 Kopplingen till ämnesplanen är genomgående i Svenska för mig, ett läromedel i Svenska som andraspråk för årskurs 1. Bokens fem kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med en självutvärdering som synliggör lärandet för eleven Grundläggande Svenska Som Andraspråk - nationell delkurs 2, 200p. Du kommer att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation och hur man gör egna muntliga presentationer. Du får t.ex. läsa och reflektera över skönlitterära texter, träna på att argumentera,.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 Under denna kurs producerar du texter av olika slag som används i vardags-, samhälls-, studie-, och arbetsliv. Du övar på strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner genom att berätta, beskriva, debattera, argumentera och bemöta andras argument i tal och skrift Svenska impulser 1 - svenska som andraspråk utgår ifrån kursplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har Svenska som andraspråk 2. Kursen svenska som andraspråk 2 omfattar punkterna 1-8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp Svenska som andraspråk och litteratur (Sv2) muntliga presentationer om ämnen hämtade från vardag och skola Om eleven anländer i årskurs 3, 4 eller 5 börjar man arbeta från och med nivå 2 och fortsätter sedan med nivå 4 i årskurs 7-9. Nivå 2 åk 3-5 (6

Gymnasiekursen svenska som andraspråk 1 (100p) är en kurs inom ämnet svenska som andraspråk (SVA). Kursens innehåll är: - Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation. Svenska som andraspråk G1N, 14. såväl muntligt som skriftligt redogöra för och diskutera avgränsade frågeställningar inom området Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, Mål 1-5 examineras genom muntliga presentationer och skriftliga redovisninga Svenska som andraspråk 2 distanskurs. Kurskod: SVASVA02, 100 (introduktion med diagnostiskt prov, romananalys samt novellprov, referatprov, språkprov samt muntlig presentation; Handledning efter överenskommelse; Kurslängd: 10 eller 20 veckor (rekommenderas) Examinationer (Muntlig) romandiskussion; Novellprov; Referatprov; Språkprov. Muntliga presentationer. Muntligt berättande för olika målgrupper. Ordböcker och hjälpmedel. Samarbete. Sammanfatta, att berätta kortare. Språkliga strategier. Kursplan för Svenska som andraspråk Syfte Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Elaine Eksvärd om att hålla en bra muntlig redovisning

 1. Välkommen till prövning i Svenska som andraspråk 2! Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska som andraspråk 1. För betyg i Svenska som andraspråk 2 ska du kunna skriva argumenterande och utredande texter, ge en muntlig presentation, läsa och diskutera litteratur och ha kunskaper om det svenska språkets variation
 2. Komvux: Svenska som andraspråk 1 Ylvas mejl. Nästa vecka: intro muntlig presentation Hej! Som du har sett på planeringen är det dags för muntlig framställning. Detta är en del av det nationella provet. Jag kommer att ge dig tips på hur du ska tala inför en grupp
 3. Rutin för undervisning i svenska som andraspråk i Haninge kommuns Basen är ett muntligt språk som fungerar för de syften och i de kontexter som barnet befinner sig. Undervisningen i skolan byger vidare på denna språkliga bas för att utveckla ett skolspråk eller akademiskt språk
 4. Svenska som andraspråk 1 Poäng: 100. Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer. Vi läser och samtalar om texter som tidningsartiklar och modern skönlitteratur. Du får dessutom bland annat skriva berättande och beskrivande texter
 5. ationer, visar att du har kunskap om kursens alla delar. Vid en prövning ingår inte handledning av en lärare. Skolverket anger kursens innehåll och vilka kriterier som gäller för de olika betygen
 6. arium,.
Vilka är vi? | Pedagog VärmlandNihad Bunar Nyanlända och lärande 150916Samma fast olika eller olika fast samma? - ppt ladda ner
 • Småcellig lungcancer blogg.
 • Målarbild karta.
 • Hur får man skägget att växa.
 • Molly sanden danny saucedo utan dig.
 • Sean paul height.
 • Sandberg braunschweig.
 • Höggs i sten synonym.
 • Forex malmö c öppettider.
 • Schwäbisch hall schwerin.
 • Juri alexejewitsch gagarin yelena yurievna gagarina.
 • Vad är standardavvikelse.
 • Rockklassiker kryssning 2018.
 • Frågor mentor.
 • Fredsbaskrarna stockholm.
 • Tingeling vingar.
 • Hallonmousse i glas.
 • Änglamark balsam innehåll.
 • På spåret resor.
 • Harman kardon onyx studio 3 review.
 • Lauren pesce.
 • Naiyana garth.
 • Street hockey målvaktsutrustning barn.
 • Golden gate bridge längd.
 • Skärmdump windows 7.
 • Forum leverkusen veranstaltungen.
 • Blue yeti usb microphone blackout.
 • Thy online.
 • Talinda ann bentley tyler lee bennington.
 • Mer fysisk aktivitet i skolan.
 • Hyra skoter västerbotten.
 • Anna haag kläder.
 • Volymfransar helsingborg.
 • Robert gustavsson arga snickaren.
 • Staatliche ergotherapieschulen.
 • Alfas da vinci olycka.
 • 1000 åriga eken.
 • Bevittna kopia.
 • Modellflugzeug metall.
 • National geographic international.
 • Motsats till proportionell.
 • Jula stängselnät.