Home

Danderyds kommun detaljplan

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet Detaljplan Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl - Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN. Kommunledningskontoret. Annika Alm. Tjänsteutlåtande. 2012-04-24. Dnr: KS 2012/0097. Detaljplan Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl. Ärendet. Arcona har kontaktat kommunen med förfrågan om att upprätta ny detaljplan. för att utreda förutsättningarna för att omvandla även östra sidan a

Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421, Danderyds kommun Danderyds kommun har översänt förslag till detaljplan till Länsstyrelsen för granskning. Förslaget är upprättat i maj 2016 och ändrat efter samråd i januari 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av utomhustennisbano Detaljplan Roslagsbanan Danderyds kommun Se ritning Markintrång 2 Markanvändning Intrång [m2] Parkmark 630+20(brostöd)=650 Markanvändning Tillfällig nyttjanderätt[m2] Parkmark 490 Kvartersmark 2820 Gator 1162 0184-P96/0617 Matrosen, delen Solna kommun Detaljplan kvarteret Matrosen, Solna kommun Se ritning Markintrång ÖP,DP (Översikt- och Detaljplan) Lösningen gör att Danderyds kommun hittar funktioner i TopoDirekt som tidigare krävt program från olika leverantörer. Medarbetarna slipper hoppa mellan olika program och kommunen kan skära ner på antalet programvaror och minskar sina kostnader

Karta - Danderyds kommun

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Kommunen tar fram detaljplanen I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och. Renovering av detaljplan innebär att kommunen gör en uppdatering av detaljplan för att anpassa de efter dagens och framtidens behov. avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Program Om kommunen Organisationsnummer: 212000-0431 Faktureringsadress: Valdemarsviks kommun Ref: VV-minst två siffror C/O S4F Progress AB Box 398 737 26 FAGERST Danderyds kommun (uttal ()) är en kommun i Stockholms län. Centralort är Djursholm som är en del av tätorten Stockholm.. Kommunen är belägen i sydöstra delen av landskapet Uppland med Stora Värtan, Lilla Värtan och Östersjön i öster. Danderyds kommun gränsar i norr till Täby kommun, i öster till Vaxholms kommun, i sydöst till Lidingö kommun, i söder till Stockholms kommun, i.

Detaljplan för studentbostäder i Danderyd antagen mån, jan 12, 2015 05:00 CET. Detaljplanen är nu antagen för Studentbackens första projekt Twin House i Danderyd. Byggnadsnämnden i Danderyds kommun antog den 9 december en detaljplan för studentlägenheter i Djursholms Ösby Bostäder till salu på Hemnet i Danderyds kommun. Är du på jakt efter ett hem i fint skick där du bara kan flytta in och koppla av kan det här vara lägenheten för dig Kommunen tar fram detaljplanen. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras.Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll Renovering av detaljplan innebär att kommunen gör en uppdatering av detaljplan för att anpassa de efter dagens och framtidens behov. Genom att renovera detaljplan tar kommunen ett samlat grepp för att skapa tydlighet och rättvisa vid bygglovsprövning. Det innebär att det blir tydligare för vad som är möjlighet att bygga i området DANDERYDS KOMMUN Kallelse 2 (2) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-11-25 KF-ärenden 15 Antagande av detaljplan för Ginnungagap 2 m fl KS 2016/0165 16 Fastställande av parkeringsavgifter för infartsparkeringar i Danderyds kommun KS 2019/0366 17 Redovisning av partistöd för 2018 och utbetalning av partistöd för 2020 KS 2019/006

Danderyd

Tranholmen är en ö i Lilla Värtan och en tätort i Danderyds kommun, cirka 5 km norr om Stockholm. Ett smalt sund skiljer ön från fastlandet och kommundelen Stocksund. Fram till 1970 var Tranholmen en del av Lidingö kommun (49 ha enligt detaljplan från 2006) Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov

DANDERYDS KOMMUN Kommunle - Yump

Söderköpings kommun 614 80 Söderköping 0121-181 00 kommun@soderkoping.se . Samhälle Under samråd och granskning finns planhandlingarna publicerade vid respektive detaljplan. Det finns då möjlighet att yttra sig över planen och lämna synpunkter på den Kommunen fattar beslut om hur mark och vatten skall användas och hur bebyggelsen skall se ut genom att upprätta detaljplaner. En detaljplan är juridiskt bindande tex vid ansökan om bygglov. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i. DANDERYDS KOMMUN Kallelse 1 (1) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2020-05-27 Nämnd/styrelse Tekniska nämnden Datum och tid Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 18.30 Sammanträdeslokal Banérsalen, Djursholms slott Föreslagen justerare Fredrik Näslund (M) Information Smörgås från 18.00 Nr Ärende Diarienummer Kommenta Yttrande över detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyds kommun Naturskyddsföreningen i Danderyd (NF) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående detaljplan och vill framföra följande: Förtätning och grönyto Detaljplan 274 för Högalid 63, ändring av detaljplan 10/19/2020 Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra en byggnadshöjd upp till 8,5 meter inom aktuellt område, därmed ändra byggnadshöjd från 4,5 meter ti

Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av Kommunen ska ta fram detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnation vars användning får betydande inverkan på dess omgivning, samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras. Situationer då detaljplan behövs: Vid större avvikelse från befintlig detaljplan. Områden där det finns ett bebyggelse-tryck Tingsryds kommun. Box 88 362 22 Tingsryd. Besöksadress Torggatan 12, Tingsryd. Telefon. 0477-441 00. Öppettider. Måndag-fredag: 07.30-16.00. Växel. 07.30-16.3 Villor till salu på Hemnet i Danderyds kommun. Varmt välkommen till denna rymliga familjevilla på Jungfruvägen 9. Här har vi en villa som erbjuder ett entréplan med hobbyrum, arbetsrum med öppen spis, ordentlig tvättstuga samt ett fräscht badrum med bastu

Till Byggnadsnämnden Box 74 Danderyd Yttrande över detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421, Danderyds kommun Naturskyddsföreningen i Danderyd (NF) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående detaljplan Årets hedersplakett för kulturgärning tilldelas Gösta Malmengård samt Karin Nordvaller som båda på många sätt bidragit till Danderyds fantastiskt blomstrande kulturliv. Maria Hårdh från Danderyds Sim och Joel Åkerlund från GTG Padel Club prisas för fina insatser inom sina respektive idrotter och för de barn och unga som de tränar Det är ett jätteprojekt som består av många delprojekt, parallellt med att Danderyds kommun utvecklar omgivande kvarter och miljö. Utvecklingen sker inom ramen för en detaljplan som tillkom innan vårt engagemang, genom en av kommunen utlyst detaljplanetävling 2008

Detaljplan Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m

 1. Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du.
 2. Danderyds Kommun - Medborgarservice. Medborgarservice är Danderyds Kommuns kundtjänst där du kan få hjälp snabbt när du har enklare frågor eller har en felanmälan som inte är akut. Till Medborgarservice kan du vända dig med frågor, synpunkter och andra ärenden som rör kommunen och dess verksamheter
 3. Efter att ansökan inkommit till kommunen behandlas ärendet politiskt och planbeskedet ska lämnas inom fyra månader, om kommunen och den sökande inte kommer överens om något annat. Program. Vid planläggning där detaljplan saknas sedan tidigare eller vid omfattande projekt inleds planprocessen med ett planprogram
 4. istrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år
 5. Detaljplaner arbetas fram av kommunen och innan en sådan har antagits, har berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen. Under rubriken Detaljplaner, presenteras ett urval av planer som är under arbete eller nyligen antagna. Under relaterad information, Karta - Detaljplaner Sävsjö kommun, hittar du gällande detaljplaner i hela kommunen

Danderyds kommun näst ut att använda TopoDirekt som MBK

 1. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Karta i helskärm. Publicerad 2020-04-16. Skriv ut Dela. Frågor och svar Ställ din fråga till kundtjänst. Andra sidor.
 2. Detaljplan för verksamheter. Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget
 3. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Innan en detaljplan kan antas och vinna laga kraft utreder kommunen platsen och förutsättningarna. De som berörs av planen får också möjlighet att inkomma med synpunkter
 4. En ny detaljplan kan även upprättas på kommunens egen begäran. Enligt kommunens fastslagna riktlinjer ska den som drar nytta av planen även bekosta den. Det tar ungefär ett år att ta fram en ny detaljplan. Relaterad information. Länkar. Webbkarta över detaljplaner i Åtvidabergs kommun

Danderyds kommun. 2 777 gillar · 278 pratar om detta. Välkommen till Danderyds kommuns officiella Facebooksida. En mötesplats för dig som bor, arbetar eller studerar i Danderyd Nu finns kommunens alla gällande detaljplaner tillgängliga på hemsidan via webbkartan. Klicka i bilden ovan på Visa hela webbkartan för att komma direkt till webbkartan. I webbkartan kan du i kolumnen till vänster söka efter adresser och fastigheter för att vara säker på att du får fram rätt detaljplan Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen Vinterarena) Stenskogen 2:19 m. fl. fastigheter Detaljplan för Upphävande av del av Byggnadsplan för delar av Höör 14:3, 18:22, Fogdaröd 2:6, 4:8 m. fl. fastigheter i Norra Frosta kommun, Malmöhus Län (Ö36) En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramar för prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också mellan markägare. Öppna översikten över gällande detaljplaner i och strax utanför Eksjö tätort Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem. Sök detaljplan via karta. Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning. Den styr hur ett område får användas och bebyggas. I tätorter är nästan all mark detaljplanerad. På landsbygden är detaljplaner ovanliga. Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och hur det är tänkt att.. Danderyds kommun . Föredragande regionråd: Tomas Eriksson . Ärendebeskrivning Danderyds kommun har genom remiss bjudit in Region Stockholm att yttra . sig över förslag på miljö- och klimatprogram 2030 för Danderyds kommun. Förslag till beslut . Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande Telefon: 0320 21 70 00 Fax: 0320 100 91 E-post: markskommun@mark.se Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna Besöksadress: Kommunhuset i centrum Boråsvägen 40, 511 54 Kinna Medborgarkontor, kommunledning, barn- och utbildning, kultur- och friti Här ser du pågående detaljplaner i Håbo kommun. Klicka på valfri detaljplan så hittar du en beskrivning av planen och hur långt den har kommit i processen. Du hittar också olika handlingar kopplade till respektive detaljplan. Under Relaterad information kan du läsa om vilande detaljplaner. Planuppdrag. Del av Skokloster 2:462.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Hägelåkra 74067. Hultsfreds kommun. kommunen@hultsfred.se; Talstyrd telefonist 0495-24 00 01 När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande Kommunen tar fram och antar detaljplanen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan Alvesta kommun använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Vill du veta vilken detaljplan som gäller för ett visst område så hör av dig till någon av kontaktpersonerna som anges här till höger. Kontakta webbansvarig webbansvarig@alvesta.se

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som innehåller bestämmelser för hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse, Timrå kommun. Köpmangatan 14, 861 82 Timr. I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas, detaljplanens omfattning och utformning samt hur processen innan en detaljplan antas ser ut. Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplaner och för deras innehåll Kommunen är oftast huvudman för anläggande av gator, torg och parker och därmed skyldig att ställa i ordning dessa i takt med att planen genomförs. Varje detaljplan får en prioriteringsnivå som utgår från vissa kriterier som tagits fram av detaljplanesektionen

Pågående detaljplaner, ny eller ändrad detaljplan. Översiktsplanering. Översiktsplan för Östhammars kommun . Avfall och återvinning. Om sopsortering, sophämtning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Vatten och avlopp. Vattenavläsning, kalkhaltigt vatten. Buller och luftkvalitet. Radonmätning och åtgärder. Energi och. En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 detaljplaner Ale - Västsveriges snabbväxare. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis Den upprättas av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Detaljplanen utgör underlag för bygg- mark- och rivningslov och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL). Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas

Kulturhistoriska utredningar – STOBA

Karta - Danderyds kommun

Detaljplanering - Boverke

Borgerlig vigsel

I Håbo kommun finns drygt 200 gällande detaljplaner. I Håbokartan hittar du de detaljplaner som gäller i Håbo kommun. Välj kartan för fysisk planering som innehåller information om bland annat gällande detaljplaner, pågående planuppdrag och den fördjupade översiktsplanen Det är kommunen som avgör när och var en detaljplan ska upprättas. När kommunen vill förändra ett områdes mark- eller vattenanvändning görs det genom en ny detaljplan. En detaljplan tas vanligen fram i följande steg: En ansökan om planbesked kommer in till kommunen En detaljplan är en bindande överenskommelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom ett område. Planen beskriver vilka områden som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka som ska vara privata. Du hittar detaljplanen för ditt område under Gällande detaljplaner Detaljplan för del av Holje 161:1, Holjegården, Olofströms kommun 2017-11-01. Plan- och genomförandebeskrivning; Plankarta; Lagakraftbevis; Detaljplan för Holje 204:5, Olofströms kommun 2017-09-19. Plan- och genomförandebeskrivning; Plankarta; Lagakraftbevis; Detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. vid Ripvägen, Olofströms kommun 2017.

Detaljplan Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) i Mullsjö kommun. Antagen 2010-12-21, laga kraft 2011-07-21. Plankarta (pdf) Planbeskrivning (pdf) Detaljplan för Gunnarsbo 1:260, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun. Antagen 2018-05-15, laga kraft 2018-06-12. Plankarta (pdf) Planbeskrivning (pdf) Detaljplan för del av Sjöryd 1:24 En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. Här hittar du både förslag till nya detaljplaner och gällande detaljplaner En detaljplan som har vunnit laga kraft fortsätter att gälla tills den ersätts med en ny, ändras eller upphävs. När kommunen tar fram en ny detaljplan ska den så kallade genomförandetiden anges i planbestämmelserna. Genomförandetiden ska vara minst 5 och högst 15 år räknat från när planen vinner laga kraft Befintlig plan medger endast en byggnadshöjd om 6 meter samt begränsar den byggbara ytan med prickmark. Intilliggande del av Tranemo 2:1 ägs av Tranemo kommun och förvärvas av exploatören. Fastigheten är idag planlagd som PARK. Ny detaljplan innebär att hela planområdet planläggs för Bostadsändamål med tillåten byggnadshöjd om 7 m

Öppettider

Pågående detaljplaner - Täby kommun

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för till exempel bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta detaljplaner Byggnadsnämnden - Danderyds Kommun. download Report . Comments . Transcription . Byggnadsnämnden - Danderyds Kommun.

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Då har du en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är på minst fem och högst 15 år Att upprätta en detaljplan tar tid. I de allra flesta fall rör det sig om 1,5-2 år. Detta inkluderar inte förberedelser eller eventuella överklaganden. Det finns en översiktskarta med gällande detaljplaner i Ängelholms kommun, där du kan hitta detaljplanen som gäller för just ditt område. Översiktskarta med gällande detaljplane Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Härryda kommun och markägare som vill planera och bygga. I vanligt fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer Danderyds kommun, Djursholm Upphandlingen avser ramavtal för hantverkstjänster för bygg, service, reparations- och underhållsarbete. Både in- och utvändigt. Sista anbudsdag. 14 dagar kvar (2020-11-27) 2020-10. När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd

Pågående detaljplaner - Valdemarsviks kommun

Detaljplan för Örlid 1:39 och 1:54, Gång och cykelväg vid Gesebolsvägen (väg 1759), Olsfors. Plankarta Planbeskrivning. 24 september 2014 38. Detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl., Öster om Skräddargårdshöjd. Plankarta Kommunen i sociala medier Pågående detaljplan, Rönnåsens industriområde etapp 1; Pågående detaljplan, Skansen 1 och 2 m.fl. Pågående detaljplan, Slingan 1 (B&B Tools) Pågående detaljplan, Stockrosen 1, etapp 2; Pågående detaljplan, Timmele 9:32 (Timmele förskola) Pågående detaljplan, Verkstaden 1; Pågående detaljplan, Vist 10:58 (Energi- och miljöcenter Sökväg Kommun och politik / Organisation / Förvaltningar / Miljöförvaltningen / Mer om vad vi gör Beställ fasadritning, planritning, detaljplan, teknisk beskrivning, underlag till situationsplan (nybyggnadskarta och baskarta), fastighetsinformation eller andra handlingar

En detaljplan består av: Plankarta med bestämmelser - anger vad som gäller för marken i området. Planbeskrivning - redovisar planens syfte, planeringsförutsättningarna, plangenomförandet, konsekvenser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning - krävs i de fall planen får betydande påverkan på miljö En detaljplan reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen visar vad som ska användas till allmänna platser, till exempel gator och torg, och vad som ska utgöra enskild kvartersmark såsom bostads- eller industrimark. I detaljplanen kan också bebyggelsens placering, storlek, höjd och övrig utformning regleras Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under relaterad information. Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i

Danderyds kommun - Wikipedi

Ingrids Danderyd: Eneby Torg

Detaljplan för studentbostäder i Danderyd antagen - SS

Danderyds kommun (uttal ()) är en kommun i Stockholms län. Centralort är Djursholm som är en del av tätorten Stockholm En detaljplan görs alltid för en mindre del av kommunen. De varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter. Detaljplaner är juridiskt bindande. Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnadernas innehåll eller säkra ett bevarande av särskilda byggnader

Bostäder till salu - Danderyds kommun - Hemne

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Burlövs kommun. Varje detaljplan har ett nummer. Ju högre nummer desto nyare är planen. En ny plan gäller över en gammal plan. Saknas något nummer har planen antingen ersatts av en nyare plan eller upphävts Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I processen att arbeta fram en detaljplan så utreder kommunen platsens förutsättningar och kommunicerar med de som berörs En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds Gällande planer. Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på hemsidan, dessa går att beställa på kommunens kontaktcenter Detaljplan Del av Alunda Centrum. Bostäder inom Albertina NO. Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013. Detaljplan Bostäder inom Albertina NO. Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alund Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Pågående planuppdrag Detaljplaner som vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar med. Här finns detaljplaneärende som är under arbete i olika skeden av processen Ratsitkatalogen är en taxeringskalender med extra allt. Alla över 18 år är med, oavsett årsinkomst, inkl. lön och skulddata samt topplistor och kommunstatistik. Ratsitkatalogen i Danderyds kommun innehåller löner, betalningsanmärkningar samt topplistor. I Danderyds kommun finns det 4133 inkomstmiljonärer. Se inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamnhet på grannar och kollegor.

Detaljplanering Norrtälje kommun

Stödtelefon för familjer och ungdomarBeställ karta för bygglov, bygganmälan och bergvärmeansökanTeater och konsert på Djursholms slottENEBYBERG - Returpark vid EnebybergsvägenÅtervinningscentraler
 • Swebad återförsäljare.
 • Flick meaning.
 • Visit sweden tyskland.
 • Ahmed obaid instagram.
 • Adafruit gps library.
 • 2 jan 2018 himlen.
 • Danio rerio.
 • Vita fjädrar billigt.
 • Lamborghini centenario price.
 • Tåg från palma till valldemossa.
 • Språkförändring pm.
 • Lego elves 41185.
 • Stepmania how to add songs.
 • Burstner harmony 2018.
 • Bertins projektion.
 • Otäcka odjur film.
 • Sammanfattning translate.
 • Federalt brott.
 • Mögelallergi höst.
 • Polyamoreus leven.
 • Volleyboll teknik.
 • Bikbok gul hoodie.
 • Skam intro.
 • Kalypso media.
 • Kastanj hornutväxt.
 • Auktionskammaren.
 • Glenlivet master distiller's reserve price canada.
 • Komedi 2016.
 • Gellack hemma uv lampa.
 • Hrt 1 tv.
 • Taky.
 • Slovakien priser.
 • Får myndighet spela in samtal.
 • Made in chelsea season 13.
 • Römö aktuelle nachrichten.
 • First movie of romeo and juliet.
 • Ns flirt.
 • Sticka fuskfläta.
 • Flytta packa smart.
 • Mtb teneriffa.
 • Tummen upp romartiden.